Ochrona danych – RODO

Uwaga członkowie naszego klub: zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że z chwilą pozyskania danych osobowych członków stowarzyszeń, trenerów i działaczy oraz osób współpracujących, podmioty te stały się administratorami tych danych. W mocy zostają utrzymane oświadczenia pełnoletnich członków stowarzyszeń oraz przedstawicieli ustawowych małoletnich członków klubów dotyczące przetwarzania danych osobowych ww. osób. Podanie danych i przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia IKS Silesia i tylko w tym celu będą wykorzystywane. Dane te mogą być przekazywane innym odbiorcom danych, jednakże tylko i wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania Klubu i spełnienia ciążących na nim ustawowych i statutowych obowiązków. Dane te są przechowywane do momentu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane oraz przez okres przewidziany przepisami i regulacjami szczególnymi. Wszystkim pełnoletnim członkom stowarzyszeń oraz przedstawicielom ustawowym małoletnich członków klubów przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych małoletnich członków klubów, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ten wpis został opublikowany w Wszystkie. Dodaj do ulubionych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.